GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Yeniliği keşfedin fiyatı siz belirleyin.

   TEKNOHAT olarak tüm müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması bizim için büyük önem arz etmektedir. Platformlarımız üzerinden kayıt yapan tüm bireysel kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması için TEKNOHAT olarak ilgili tüm kanun ve mevzuatlara uygun olarak gerekli adımları atmakta ve imkanlarımız dahilinde tüm önlemleri almaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN ALINMASI VE SAKLANMASI

PLATFORMLARIMIZA kayıt yapan bütün müşterilerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde korunmaktadır. Siz müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetimizin sorunsuz ve kolaylıkla ilerleyebilmesi için tüm müşteri bilgilerimizin ilerideki kullanımlarınız ve doğabilecek sorunların önüne geçilmesi için kısmen gereklilik arz etmektedir.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için siz müşterilerimizin kişisel bilgi ve verilerinin TEKNOHAT bünyesinde depolanır ve sadece gerektiğinde TEKNOHAT’a ait platformlar üzerinden satın almış olduğunuz hizmetin ifası için ilgili firmalarla paylaşılır. Bu durumun tek istisnası Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bilgilerinizin paylaşılmasının zorunlu tutulduğu hallerdir.

TEKNOHAT bünyesinde barındırmış olduğumuz kişisel bilgi ve verilerinizi açıkladığımız gerekçeler dışında 3. kişiler ile üyelik sözleşmenizin onay aşaması sırasında kişisel bilgi ve verilerinizin 3. kişiler ile paylaşılmasına onay vermeniz durumunda paylaşabiliriz.

TEKNOHAT tarafından, PLATFORMLARIMIZIN (uygulama, websitesi vb.) kullanımı sırasında kullanıma ilişkin bilgiler TEKNOHAT tarafından PLATFORMLARIN geliştirilmesi ve pazar araştırmasının yapılması amacı ile elde edilebilir ve depolanabilir. Müşterilerimiz dilerse üyelik sürecinde PLATFORMLARIN kullanımına ilişkin bilgi ve verilerin depolanmamasını istediklerini beyan edebilirler.

TEKNOHAT tarafından gereken bütün önlemlerin alınmasına rağmen TEKNOHAT tarafından depolanan kişisel bilgi ve verilerin PLATFORMLARA ve PLATFORMLARA bağlı sisteme yapılacak olan siber saldırılar sebebi ile zarar görmesi ve/veya 3. kişilerin eline geçmesi durumunda TEKNOHAT’ın işbu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

TEKNOHAT tarafından üyelik sürecinde ve/veya PLATFORMLARIN kullanımı sırasında elde edilen tüm bilgi ve belgeler 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına dair kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin

içeriği ve gönderiye dair diğer her türlü kayıt ise gerekli görülen durumlarda Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. İşbu yasal sürelerin bitiminde siz müşterilerimize ait kişisel verileriniz TEKNOHAT’a yapacağınız başvuru sonucunda ve/veya TEKNOHAT tarafından silinir, yok edilir veya anonim olarak depolanmaya devam edilebilir. Ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir.

BİLGİLERİN TEYİT EDİLMESİ VE SİLİNMESİ

Müşterilerimiz PLATFORMLAR üzerinden kendileri ve yakınları hakkında paylaşmış olduğu hangi bilgilerin saklandığını öğrenmek için TEKNOHAT’a başvurabilir. Müşterilerimiz tarafından işbu bilgi edinme işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tatil Sepeti’nde kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler.

Siz müşterilimiz tarafından yapılacak olan bilgi düzeltme, her türlü engelleme ve/veya bilgilerin silinmesine ilişkin talepler yasaların öngördüğü ölçüde derhal işleme alınmaktadır. Her türlü bilgi edinme ve silme işlemleri için [email protected] e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

2019 Tüm Hakları Saklıdır. © Fiyatı Sen Belirle.
Kullanım SözleşmesiGizlilik politikasıKişisel Verilerin Korunumu